Trænersider

Trænersider / coachpages

I vores  dokumentarkiv finder du blandt andet:

(in the documents archive you can find:)


- Liste over skattefrie godtgørelser en forening kan udbetale /
list of what is possible to pay out tax-free. 


- Idrætsskadebogen (udgivet af Lægeforeningen)


- Download af trænerkontrakter og -manualer