Kontingent / betalinger

Kontingent / betalinger

BETALINGSFRIST KONTINGENT: Tidspunktet for betaling af kontingent fremgår af tabellen. Herudover gælder at

– voksne betaler efter 1. eller 2. fremmøde, for ungdomsspillere ved 3. fremmøde.
– der skal betales før første deltagelse i turneringskampe eller stævner.

Kontingent opkræves og betales via holdsport.dk

Opsigelse skal ske skriftligt  - se siden udmeldelse.


* LICENS er fastsat af Dansk Volleyball Forbund (DVFB) for turneringsdeltagelse. Der betales før første turneringskamp og én gang per indendørs sæson. Det vil sige: Hvis man starter om foråret skal man betale licens ved indmeldelsen, og igen til den nye sæson inden 1.september.

Licens betales til klubben i forbindelse med kontingentbetalingen. Klubben sender licenspengene videre til Volleyball Danmark.


KONTINGENT VED FLERE HOLD: Hvis man spiller over sin egen aldersgruppe, eller på flere hold, skal man betale det kontingent som er højest, da klubben afholder flere udgifter på spilleren. Fx betaler en DU17-spiller på et damehold den kontingentsats som gælder for dameholdet.


HUSSTANDSRABAT: “Dyreste” medlem fuld pris, følgende medlemmer halv pris.


BETALINGSMÅDER: Betalinger opkræves og betales via www.holdsport.dk , hvor også forældre kan oprette en forældreprofil og derigennem følge med i barnets aktiviteter og styre økonomien i den forbindelse.


BETALING AF STÆVNER OG ANDRE ARRANGEMENTER: For at deltage i stævner og arrangementer, hvor der er deltagerbetaling, skal man være tilmeldt og have betalt på holdsport.dk.


TILBAGEBETALING AF STÆVNER: Spiller man på et hold hvor stævneprogrammet er betalt forud, får man pengene tilbage hvis stævnedeltagelsen bliver aflyst eller hvis spilleren ikke kan deltage (er vi tættere på end ca. 14 dage før stævnet kan vi dog ikke love at tilbagebetale den andel af beløbet som er sendt videre til arrangørklub).


RESTANCER: Alle restancer skal være betalt inden sæsonstart. Har en spiller restance på stævner eller arrangementer, kan spilleren ikke deltage i fremtidige betalingsstævner eller nogen former for øvrige arrangementer. Har en spiller restance på kontingent eller licens, kan spilleren hverken deltage i træning eller tidligere nævnte stævner og arrangementer. Spilleren kan først deltage, når restancen er betalt, eller der er lavet en afdragsordning med kassereren. Henvendelser vedrørende restancer og afdragsordning kan rettes til kassereren på denne mail-adresse: regnskab@ishojvolley.dk.

Kontingentsatser

HoldKontingent helårligt (1/9-1/5) + LICENS*Kontingent halvårligt (1/9-1/1 + 1/1-1/5)
Beachvolley (1/5 - 1/9)
Divisionshold20001050**
Mixhold+seriehold1400750
**
motion u.turnering1000550**
U221400750
**
U191400750
**
U171250650
**
U151250650
**
Teenvolley u. turnering800450**
kidsvolley 4.-5.klasse950500
kidsvolley 0.-3.klasse750400
Passiv støttemedlem150--
forældreprofil0

** medlemskab af beachvolley – se denne side: beachvolleymedlem