KIDS & TEENVOLLEYTRÆF INVITATION

2025 program+invitation

Download tilmeldingsblanket


2024 INVITATION OG PROGRAM

22.-23. marts 2025

Vi glæder os til at se jer til Kids & Teenvolleytræf for 17. gang.

Vores mission er en billig overnatningstur for teenvolley - og kidsvolleyspillere - og fælles hygge efter kampene.


RÆKKER

Teenvolley 1 og 2 - U14-U16

Kidsvolley level 3 og 4
- efter kampene er der festmenu i kantinen og efterfølgende fælles hygge

- overnatning sammen med de andre hold på skolen + morgenmad

- søndagskampe om de endelige placeringer og medaljer.


Program: 
Lørdag den 22.marts 2025:
Kl. 10.30-11.30: Indkvartering på skolen

Kl. 12.00: Ledermøde i bevægelseshallen

Kl. 12.30: Fælles åbning i hal 2

Kl. 13.00: Kampstart alle  baner

Kl. 13 - 19 Kampe

Kl. 18-19.30: Aftensmad

19.30-22 Fælles hygge i kantinen

Søndag den 23.marts 2025:
Kl. 07.30-08.30: Morgenmad
Kl. 10.00: Skal være ude af klasseværelser.
Kl. 09.00-12.00: Kampe
Kl. 12.30: Præmieoverrækkelse og afslutning i hal 2.


Rækker:
For teenvolley følges reglerne på teenvolley.dk

For kidsvolley følges reglerne på kidsvolley.net

Kidsvolley level 3 – mix (født tidligst 2013) - højst 5.klasse, ellers er det Teen 1
Kidsvolley level 4 – mix (født tidligst 2013) - 6.klasser kan tillades

Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen.

Generelt: Hvor der ikke er mix-række, må piger spille med i drengerækkerne.


Præmier:
Der er guldmedaljer til vinderholdene. Hvis rækken er på mere end 7 hold er der også sølvmedaljer, og bronze, hvis række er på mere end 9 hold. 


T-shirts:

Der er en stævne T-shirt inkluderet til hver deltager. 


PRISER:

Deltagelse i Kids & Teenvolleytræf = 210 kr per deltager.

(aftensmad + hygge lørdag + morgenmad + T-shirt + stævnedeltagelse)

Kids og Teenvolleytræf  = kr. 100 per hold. 


Tilmelding og spørgsmål: 

Spørgsmål og tilmelding til post@ishojvolley.dk, tlf. 20 15 26 35.


Download og gem tilmeldingsblanketten på din PC – det er et excel-regneark som skal udfyldes og emailes senest den 1.marts 2025.


Husk at udfylde størrelser på T-shirts.


PRAKTISKE INFORMATIONER:

Indkvartering:
* Lokalerne bliver ikke låst, så tag værdifulde genstande med dig.
* Tjek for en sikkerheds skyld at der også i dit soverum er sat tape på lysfølerne, så lyset ikke tænder om natten når I bevæger jer!
* Der er ikke brusebad på skolen. Der kan tages brusebad i hallen indtil lørdag kl. 21.30 og fra søndag morgen kl. 7.
* Hvis skolens brandalarm aktiveres, skal alle ud af bygningerne og samles i skolegården. PS: Vi har været ude for at brandalarmen blev aktiveret ved at deospray er blevet sprøjtet op mod følerne – så pas på.

Ved afrejse: Lokalet forlades senest søndag kl. 10. Lokalet afleveres i samme stand som ved overtagelsen, inkl. fejning og borde på plads.
Bagage skal sættes ind i bevægelseshallen ved stævneledelsen hvor der er opsyn.


Bespisning:
Alle måltider foregår i Vejlebroskolens kantine.
Til hver klub udleveres spisebilletter til alle måltider.


Ordensregler:

Bolde må ikke tages ud af hallen, dvs. hverken til foyer, toiletter, bevægelseshal eller andre steder.


---------------------------------------

Kids & Teenvolleytræf de kommende år:

2026 - 18-19.april

2027 - 17-18.april

2028 - 22-23.april 

2029 - 21-22.april

-----------------------------------------