TC Camp arbejdsplan

TC Camp arbejdsplan

2013
TC-Camp – 18-19-20. maj
Version 6 – fredag 17.maj

Onsdag 15.maj kl. 17-20 shopping i Metro
Ansvarlig: Erling + 2 hjælpere: Asmus, ________

Lørdag, den 18. maj 2013
Kl. 10.30 – 12.00
Klargøring af skole / indkvartering
Ansvarlig: Henning + 1 hjælper: Mads,

Kl. 10.00 – 11.30
Klargøring af hallerne:
Gildbro-ansvarlig: Sohaib + 1 hjælper: Tomasz Guzialek
Idrætscenter 3 haller-ansvarlig: Asmus + 2 hjælpere: Marcin + Rafal + halpersonale

Kl. 11.30
Efter hal-klargøring henter klargøringsholdene varer og flytter dem ind i skolekøkkenet:
Ansvarlig for afhentning i Bilka Hundige: Rafal + 2 hjælpere: Marcin, Tomasz Guzialek
Ansvarlig for afhentning i klubhuset: Asmus + 1 hjælper: Sohaib

Kl. 13.30 – ca.20 (til vi er færdige! inkl. oprydning/rengøring) Forberedelse af aftensmad (åbent 17.30-19) – tyrkisk köfte.
Ansvarlig: Cemile Koca + 6 hjælpere: Tomasz Guzialek, Rafal, Marcin, Asmus, Robert, Mette Palner,_________

Kl. 19.00-23.00
Aftenvagt – stille natmad frem, lederservicering mv.
Ansvarlig: Sohaib

Søndag, den 19. maj 2013
Kl. 07.00-10.30
Morgenmad (åbent 8-9.30)
Ansvarlig: Ergin (henter brød kl. 6.45) + 2 hjælpere: Flemming, Marcin

Kl. 10.00 – 14.00
Frokost (åbent kl. 11-12.30)
Ansvarlig: Vibeke Fugmann/Betina Marcussen + 3 hjælpere: Marcin, Rafal, Tomasz Gnatonski, Robert,

Kl. 13.30.00 – ca. 20 (til vi er færdige! inkl. oprydning/rengøring)
Forberedelse af aftensmad (åbent kl. 17.30-20) – festbuffet som ved kids og teenstævne
Ansvarlig: Randi Joensen + 6 hjælpere: Rafal, Mitch, Tomasz Gnatonski, Jacek, Betina, Henning

Kl. 19.00-23.00
Aftenvagt – stille natmad frem, lederservicering mv.
Ansvarlig: Sohaib

Mandag den 20. maj 2013
Kl. 07.00-10.30
Morgenmad (åbent 8-9.30)
Ansvarlig: Ergin (henter brød kl. 6.45) + 3 hjælpere: Jacek, John Nielsen, Ingermarie

Kl. 10.00 – 12.00
Tjek ud, kontrol af lokaler
Ansvarlig: Henning + 1 hjælper: _______

Kl. 10.00 – ca.14.30
Frokost (åbent kl. 11.30-12.30)
Ansvarlig: Beetina Marcussen/Vibeke Fugmann + 3 hjælpere: Tomasz Guzialek, Mitch, Jacek

Kl. 12.00 – ca. 18.00 (til vi er helt færdige)
Oprydning og rengøring af køkken og transport af varer til klubhus.
Kl. 16 slutter træningen og der kan ryddes op i hallerne.
Ansvarlig: Sohaib + 4 hjælpere: Tomasz Guzialek, Mitch, Asmus, Robert