Bestyrelsen

Arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for:

– Økonomi og fremskaffelse af midler til klubbens virksomhed
– Arbejdet for tilgang af medlemmer, PR og udadvendte aktiviteter
– Overordnede og principielle område, f.eks. alkohol-, ryge-, mobbepolitik
– Politik for forebyggelse af krænkelse af medlemmer
– Regler for ansættelse og ”aflønning” af trænere, ledere m.v.
– Repræsentation af klubben ud ad til (Idrætssamråd, kommunen)
– Igangsættelse af nye projekter


(bestyrelsen er ikke ansvarlig for den sportslige drift i de enkelte afdelinger – se disse)


Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen og består ifølge vedtægterne af formand, næstformand og kasserer.
Forretningsudvalg er ansvarlig for:
– Indenfor bestyrelsens fastsatte beløbsgrænser at få den daglige drift til at køre.


Bestyrelsens årshjul:
Kort møde efter generalforsamlingen, samme aften: kun ét punkt på dagsordenen: Konstituering af forretningsudvalg

1) Møde omkring 1. maj:
– trænere og fordeling af træningstider kommende sæson
– tilmeldinger til turnering kommende sæson
– planer sommerhalvår – næste sæsons opstart
– PR og reklame ved sæsonstart, herunder bladet “Idræt i Ishøj”

2) Møde omkring 1. oktober:
– efterårsplanlægning
– fastlæggelse af fælles julevolley

3) Møde senest 1. januar:
– indlevering af ansøgning om træningstider efterfølgende sæson (fristen er 1.jan)
– fastlæggelse af årsmøde i april

4) Møde senest 1. april:
– årsregnskabet
– indlevering af ansøgning om weekendtider (fristen er 31.marts)
– nærmere planlægning af årsmøde
– fastlæggelse af fælles afslutningsarrangement

Medlemmer

Medlemmer

Valgt på generalforsamlingen 24. april 2024:


FUNKTION (valgperiode)NAVNTELEFON
formand (2024-26) - forretningsudvalgMartin Petersen2396 0007
næstformand (2024-26) - forretningsudvalgNiklas Marcussen6062 0916
kasserer (2023-25) - forretningsudvalgBetina Marcussen2215 2782
FU-medlem (2023-25)

- forretningsudvalg

Erling Böttcher4063 1601
medlem (2024-26) Nana Thostrup5160 6836
medlem (2023-25)Sohaib Ali2682 5466
medlem (2023-25)

Jeanett Rytter

2396 0008

revisorSonny Klønne

Standard dagsorden

Standarddagsorden for bestyrelsesmøde:


1. Formalia
Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra FU

3. Nyt fra Kassereren

4. Orientering fra Idrætsrådet (såfremt der HAR VÆRET møde mellem to bestyrelsesmøder)

5. Nyt fra afdelingerne (såfremt der ER nyt)

6. Nyt fra udvalg (såfremt der ER nyt)

7. Projekter (såfremt der ER nyt)

8. Sager til behandling (såfremt der ER nogle)

9. Næste bestyrelsesmøde

10. Evt.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er den daglige ledelse imellem bestyrelsesmøderne, og er ansvarlige for økonomiem.

Manual klubsekretær

Klubsekretæren er ansat af bestyrelsen med det overordnede formål at

bistå bestyrelsen i dens mangeartede opgaver. Nedenfor følger en manual til arbejdsopgaverne:


Mødeplanlægning og mødeforberedelse
– forberedelse af bestyrelsesmøder
– deltage som referent i bestyrelsens møder og generalforsamlinger
– forberedelse af forældremøder booking, indkaldelse
– bistå ved afvikling af forældremøder


Get2sport/-coffee
– bistå ved organisering af diverse projekter
– kunne træde ind som afløser for den ansvarlige.


Lokalebookning
– udforme og afsende ansøgning til træningstider hverdage inden 1. januar for følgende sæson.
– udforme og afsende ansøgning om weekendtider for efterfølgende sæson inden 1. april.
– udforme og afsende lokaleansøgninger til særlige arrangementer, bl.a. jule- og sæsonafslutninger, egne stævner, talentcenter-pinsecamp, ekstra kampe og træninger, sommertræning osv.
– have overblikket over det reserverede.
– aflyse tider, vi ikke bruger. Primo september for efterårssæsonen. Primo januar for forårssæsonen.


Turneringstilmeldinger
– tilmelde hold til seniorturneringen ultimo maj, og evt. igen til jul
– tilmelde hold til ungdoms grand prix-turnering og fast forårsturnering
– tilmelde hold til teenvolley- og kidsvolleystævner (onsdage kl. 10)


Pressekontakt til Sydkysten
– bistå klubbens presseansvarlige med at samle bidrag fra de forskellige meddelere.

Trænerkontrakter og børneattester
– indsamle og opbevare trænerkontrakter
– indsende børneattester efter standardprocedure


Administration af medlemsdelen af websiden
– være kontaktperson vedr. oprettelse og sletning medlemmer
– oprette arrangementer, specielt vedr. kidsvolley- og ungdomskampe, så oplysninger kan genfindes


Tryksager og sedler
– printe og kopiere alle mulige sedler
– aflevere og afhente større opgaver til tryk på kommunens trykkeri ved Rådhuset
– bistå ved udformning af sedler og tryksager,


Administration i forbindelse med særlige arrangementer
– rundsende invitation til egne stævner, modtage tilmeldinger, udforme hjælperplan


Skolestævner
– bistå ved administration af skolestævner i forhold til forbund, skoler samt præmier.


Sponsorkontrakter og sponsorarbejde
– bistå klubbens bestyrelse med sponsorsøgning, sponsorpleje samt administration af sponsoraftaler


Kontaktperson
– passe postboksen “post@ishojvolley.dk” og bistå med kontakten til overordnede organer, såsom Ishøj
kommune, Ishøj Idrætsråd, DGI, SVBK og DVBF
-Ansøge om medlemstilskud, rejserefusioner, kursusrefusioner samt foretage indberetninger af medlemstal
til overordnede instanser


Liga
-Modtage aflysninger af træninger og meddele dette til kommunen/hallen