Ungdom

Rejser for ungdomsspillere

Vi deltager i så mange stævner som muligt. Både fordi det er sjovt, men også fordi spillerne lærer meget mere spil ved et stævne end ved almindelig træning.


Fra 4. klasse og opefter tager vi mindst en gang om året ud at rejse, hvor vi også skal overnatte.


Ungdomsholdene er generelt ude at rejse til weekendstævner 3-4 gange om året – og bliver støttet med cirka halvdelen af rejsens beløb.


Ofte opkræver for alle årets planlagte rejser på én gang, ved sæsonstarten. Så er det overstået og træneren behøver ikke administrere løbende.


Herudover samarbejder vi med Svedala Volleybollklubb i Ishøjs svenske venskabsby, Svedala, og den tyske venskabsby, Bad Salzungen

Afbud til træning

På alle hold er det vigtigt at man melder afbud, hvis man af en eller anden grund er forhindret i at komme til træningen


Vi forventer at træneren møder velforberedt – og den opgave er nærmest umulig hvis man ikke kender antallet af spillere.


Sig det ugen før, eller send en sms eller email til træneren.

—-

På ungdomshold og seniorhold kan der desuden være aftalt afbudsregler som disse:


* Afbud meddeles altid med en begrundelse. Dine seriøse medspillere har krav på at vide at du fx ikke blot er taget på indkøb som kunne være gjort på alle andre tider end træningstiderne.


* Kortfristede afbud fx ved sygdom meldes aldrig pr. sms – men der ringes op – grunden er at der ellers kan være mange praktiske beskeder om de nærmeste dage, man ellers går glip af.


* Ved ubegrundede afbud manglende afbud eller forsinket fremmøde betales 5 kroner til holdets kagekasse.

Holdkasse

Ved nogle af klubbens aktiviteter er det muligt for ungdomshold at tjene penge til holdets egen pengekasse.

Pengene kan hold og træner efter eget valg anvende til formål i overensstemmelse med klubbens formål. Det kan fx være sociale aktiviteter på holdet, særlige ture osv.


1) Tilskuer-øgning
Et hold kan adoptere en ligakamp og skaffe flest mulige tilskuere til ligaholdets hjemmekampe.
Der skal være mindst 35, som ikke er involveret i kampen.
Lykkes dette, modtager holdet 10 kr pr publikummer – det vil sige at man har mindst 350 kr i kassen, hvis man har skaffet flere end 35 personer. Er der færre personer, får man ingen penge til holdet.
Tilskuertallet er den optælling som foretages af dommerne og påføres kampskemaet.

Ved sæsonstart aftaler FU med holdene hvilke hjemmekampe som kan adopteres af hvilke ungdomshold.


Baggrunden er:
Som ligaklub skal man skrive en kontrakt med Volleyballforbundet om hvor mange tilskuere der minimum skal være ved en ligakamp.
Hvis der er færre end det krævede antal skal vi betale bøde.
Der kræves 75 personer i gennemsnit over tre kampe – men spillere, dommere og hjælpere tæller 40 personer, det vi sige at der skal være 35 ’rigtige’ tilskuere i gennemsnit.


2) Bod i skolen
Det også muligt for et hold at overtage ansvaret for en bod, hvis vi har kampe i Gildbroskolen.
Overskuddet går så til holdets egen kasse. Kontakt klubsekretæren herom.