IVB dollar reglement

Om indsats i klubben og anerkendelse heraf

Ishøj Volley & Beachvolleyklub bygger på frivilligt arbejde, og på et princip om at der er sammenhæng mellem at yde og at nyde – eller med andre ord at dem som gør en indsats i klubben også påskønnes for deres indsats.

Derfor belønnes indsats for klubben med IVB-dollars som medlemmet kan bruge til at nedsætte sin betaling af udgifter til klubben, som kontingenter, ture, sportstøj, kørsel osv.

Retningslinjer for IVB-dollars:

1. IVB-dollars (Ishøj Volley og Beachvolley-dollars) er points som kun medlemmer af Ishøj Volley & Beachvolleyklub kan optjene.

2. IVB-dollars optjenes ved en indsats i klubben som ligger ud over eget / eller eget barns holds almindelige aktivitet. Undtaget er dermed fx holdets kontingentopkrævning, trøjevask, dommer- og sekretærtjanser i forbindelse med egne kampe, sociale arrangementer, samt opgaver med andet honorar, fx betalte dommertjanser.
Trænergerningen er omfattet af ivb-dollars.

3. Bestyrelsen fastsætter hvilke opgaver som giver IVB-dollars, og tvivl afklares hos bestyrelsens forretningsudvalg.

4. Én times opgave er lig med én IVB-dollar. Der afrundes opad til nærmeste hele timetal.

5. Systemet hviler udelukkende på selvrapportering. Har man ved en aktivitet således gjort sig fortjent til IVB-dollars, skal man skriftligt meddele timetallet til kassereren, som fører IVB-regnskabet i forbindelse med klubbens regnskab.

6. Indrapportering sker løbende på ishojvolley.dk/ivb – og det er her muligt for alle medlemmer at se optællingens status.

7. IVB-dollars kan ikke udbetales i kontanter, men anvendes i klubben som betaling for medlemmets udgifter. Trænere kan dog få udbetalt IVB-dollars mod forevisning af bilag, efter de almindelige regler for skattefrie godtgørelser i foreningslivet (sportstøj, kørsel, telefon o.m.a).

8. Dommeropgaver på hjemmebane, hvortil der kræves dommerkort, er omfattet af reglerne om IVB-dollars, med dobbelt takst. Én kamp til tre vundne sæt, takseres til 6 IVB-dollars.

9. Bestyrelsen fastsætter ved endt regnskabsår hvor meget én IVB-dollars er værd i tilskud. Denne fastlæggelse sker ud fra en overordnet vurdering af klubbens økonomiske muligheder.

10. Optjente IVB-dollars skal anvendes løbende eller inden udgangen af efterfølgende kalenderår. IVB-dollars, der ikke er anvendt inden denne frist, bortfalder. IVB-dollars kan kun anvendes mens man er medlem.

12. Bestyrelsen fremlægger IVB-regnskabet til den årlige generalforsamlings godkendelse.

Indført på generalforsamlingen den 5. november 2009.
Revideret af bestyrelsen 3.1.2010
Revideret af bestyrelsen 25.3.2012
Revideret af bestyrelsen 10.1.2015

Her er link til indberetning af IVB-dollars.

Videre til engelsk oversættelse af reglerne – the ivb-rules.