Bestyrelsens sider

Her har bestyrelsen sine papirer.
Referaterne finder du i venstre spalte (kræver log ind)

* Standarddagsorden for bestyrelsesmøder,
* Klubsekretærens arbejdsbeskrivelse.

Bestyrelsens årskalender:

0) Kort møde efter generalforsamlingen, samme aften:
– kun ét punkt på dagsordenen: Konstituering af forretningsudvalg

1) Møde omkring 1. maj:
– trænere og fordeling af træningstider kommende sæson
– tilmeldinger til turnering kommende sæson
– planer sommerhalvår – næste sæsons opstart
– PR og reklame ved sæsonstart, herunder bladet “Idræt i Ishøj”

2) Møde omkring 1. oktober:
– efterårsplanlægning
– fastlæggelse af fælles julevolley

3) Møde senest 1. januar:
– indlevering af ansøgning om træningstider efterfølgende sæson (fristen er 1.jan)
– fastlæggelse af årsmøde i april

4) Møde senest 1. april:
– årsregnskabet
– indlevering af ansøgning om weekendtider (fristen er 31.marts)
– nærmere planlægning af årsmøde
– fastlæggelse af fælles afslutningsarrangement