Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er ansvarlig for:
– Økonomi og fremskaffelse af midler til klubbens virksomhed
– Arbejdet for tilgang af medlemmer, PR og udadvendte aktiviteter
– Overordnede og principielle område, f.eks. alkohol-, ryge-, mobbepolitik
– Politik for forebyggelse af krænkelse af medlemmer
– Regler for ansættelse og ”aflønning” af trænere, ledere m.v.
– Repræsentation af klubben ud ad til (Idrætssamråd, kommunen)
– Igangsættelse af nye projekter

(bestyrelsen er ikke ansvarlig for den sportslige drift i de enkelte afdelinger – se disse)

Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen og består ifølge vedtægterne af formand, næstformand og kasserer.
Forretningsudvalg er ansvarlig for:
– Indenfor bestyrelsens fastsatte beløbsgrænser at få den daglige drift til at køre.

Bestyrelsens årshjul:
Kort møde efter generalforsamlingen, samme aften: kun ét punkt på dagsordenen: Konstituering af forretningsudvalg

1) Møde omkring 1. maj:
– trænere og fordeling af træningstider kommende sæson
– tilmeldinger til turnering kommende sæson
– planer sommerhalvår – næste sæsons opstart
– PR og reklame ved sæsonstart, herunder bladet “Idræt i Ishøj”

2) Møde omkring 1. oktober:
– efterårsplanlægning
– fastlæggelse af fælles julevolley

3) Møde senest 1. januar:
– indlevering af ansøgning om træningstider efterfølgende sæson (fristen er 1.jan)
– fastlæggelse af årsmøde i april

4) Møde senest 1. april:
– årsregnskabet
– indlevering af ansøgning om weekendtider (fristen er 31.marts)
– nærmere planlægning af årsmøde
– fastlæggelse af fælles afslutningsarrangement