Get2sport i Ishøj

Projektbeskrivelse Ishøj Volley (UDDRAG)MÅLSÆTNING:

At få flere af Vejleåparkens børn til at gå til idræt (kidsvolley og volleyball) på den lokale skole.

MIDLER:
– Etablering af træning på Strandgårdskolen i Vejleåparken.
– Etablering af administrativ bistand til klubbens trænere og ledere.

PROJEKTETS BAGGRUND:
Strandgårdskolen i Ishøj er beliggende I det store boligkvartér Vejleåparken. Boligkvarteret er karakteriseret ved en anden beboersammensætning end resten af Ishøj, herunder en høj andel af indvandrere. Det betyder blandt meget andet at der er en lavere idrætsfrekvens blandt kvarterets børn og unge.

Endvidere er idrætsbilledet i kommunen sådan at de meste af idrætslivet er koncentreret i den modsatte ende af kommunen, nemlig omkring Ishøj Idrætscenter, hvor de fleste foreninger holder til og har træningstider.

Det betyder at Vejleåparkens børn har langt til idræt, måske ikke i fysisk forstand, men i kulturel forstand. Få foreninger viser interesse for at have disse børn som målgruppe for deres aktivitet.

Ishøj Volley kan og vil løfte opgaven med den bistand som ligger i Get2Sport, og vi tror at især sport “på den lokale skole” kan få flere ind i den organiserede idræt.

Det vil altså sige at klubben i forvejen er aktiv i integration, og også formår at engagere begge køn. Herudover får børnene mange mange aktiviteter for latterligt få penge (stævner, kampe, rejser, skoleturneringer, ferieaktiviteter osv.)

Klubben samarbejder lokalt med henblik på netværksdannelse og personkendskab:
– partner i helhedsskole-projekt på Strandgårdskolen, fra aug. 2008
– samarbejde med skoler om skoleturneringer, gæstelærertime mv.

Klubben har meget dygtige trænere og ledere, med dansk, tyrkisk og pakistansk baggrund.

MEN det siger sig selv at i en klub med 16 voksne ud af 140 medlemmer, er disse ledere meget pressede.

Udover at være træner, have forældrekontakten er de samme personer også organisationspersoner som bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Tidligere har der været satset en del på at uddanne unge, meget unge, trænere. Men status på dette er at det har været svært at sikre den fornødne kvalitet og stabilitet i arbejdet. Det gælder både træningen og dens indhold, organisering af stævner, ture og kampe, og ikke mindst den vigtige forældrekontakt.

Derfor er konklusionen nu at vi i stedet vil satse på at aflaste de dygtige og stabile voksne trænere og ledere – så de kan koncentrere sig mest muligt om det vigtigste, nemlig kontakten med børnene og de unge.

ETABLERING AF ADMINISTRATIV BISTAND:
Aflastningen sker ved
– organisering af forældre som ‘årgangsledere’ på de enkelte hold, til at organisere konkrete opgaver som trøjer, kørsel mv.
– ansættelse af sekretær for ledelsen af klubben.

Til disse to funktioner er der nu udarbejdet en manual for arbejdet.

ETABLERING AF TRÆNINGSSTED:
– Etablerer fast træningssted på Strandgårdskolen, aug.2010
– starter kidsvolleyhold på Strandgårdskolen, aug. 2010
– søger mere træningstid på skolen, således at det bliver muligt at komme ind og spille med os på mere ‘løs’ basis – effektueres aug. 2011

Da der ikke tidligere har været en sådan aktivitet, og da klubben fastholder de to hidtidige træningssteder, Gildbroskolen og Ishøj Idrætscenter, og da Strandgårdskolen har store mangler i udstyr, vil der være tale om væsentlige og omkostningstunge nyanskaffelser.

PROJEKTANSVARLIGE FOR GET2SPORT I ISHØJ VOLLEY:

Ergin Koca, kidsvolleychef ergin@ishoejvolley.dk, tlf. 31 17 86 47

Erling Böttcher, ungdomsformand og kasserer erling@ishoejvolley.dk, tlf. 40 63 16 01

Henning Thomsen, klubsekretær henning@ishoejvolley.dk, tlf. 25 17 13 12