Et godt idrætsmiljø for børn

Ishøj Volley deltager gerne i forskellige projekter.
Nedenfor kan du læse om et af projekterne.

—————————————————-
ET GODT IDRÆTSMILJØ FOR BØRN

Klubben fik i august 2009 Danmarks Idræts Forbunds udmærkelse ”et godt idrætsmiljø for børn”. Det indebærer at klubben skal leve op til en række krav og specifikationer som DIF og DVBF har opstillet. Se her nedenfor hvad vi arbejder med:

Aktivt forældresamarbejde
– denne folder ”Volley abc – for ungdomsspillere og deres forældre” udgives hver sæson og omdeles til alle spillere – og uddeles løbende til alle nyindmeldte
– interesserede forældre involveres i coachning af alle kidsvolleyspillere, og mindst 1 gang årligt afholdes kidsvolley kursus for forældre
– forældre inviteres mindst 1 gang om året til familievolley, hvor man spiller sammen med sine børn, typisk den sidste gang før jul.
– forældre involveres til at hjælpe i salgsbod når der er hjemmebanestævner i Gildbrohallen
– forældre involveres til at hjælpe ved vores kids- og teenvolley weekendstævne i marts
– der afholdes ’en ordentlig’ afslutningsfest, hvor hjælpere og familie skal med,
– trænere skal lære at være bedre til at se alle forældre som ressourcer, til at skabe personlig kontakt, og inddrage dem, også gerne i træningen. Det skal ske ved intern træneruddannelse i form af møder og praktiske træner workshops.

Børnepolitik
– børnepolitikkens motto er ”alle skal have en chance”, det betyder ikke at der er plads til alle, hvis man opfører sig dårligt ell.lign, men det betyder at der skal tilbydes relevant træning og aktiviteter til alle uanset alder, køn, etnisk baggrund, talentets størrelse osv.
– børnene skal lære at komme til tiden, behandle hinanden med respekt, tale samme sprog (dansk) før, under og efter træningen,
– vi lægger vægt på at alle kommer med ud til kampe, uanset kunnen, og uanset om medlemskabet er ret nyt – erfaringer viser nemlig at det er børn, som ikke deltager i kampaktiviteter som er i størst risiko for at falde fra, enten pga. manglende forældreopbakning eller fordi de ikke får hele oplevelsen af at spille på et hold og at ’de andre gerne vil mig’
– faste procedurer for feedback fra spillerne. Det gennemføres ved intern træneruddannelse i form af møder og praktiske træner workshops.

Organisering
– for alle hold udarbejdes en halvårsplan med angivelse af alle aktiviteter, incl. kampe, ture, forældremøder etc. og med en kupon, hvorpå man kan krydse af, hvad man ønsker at tilmelde sig til
– holdenes halvårsplaner indgår i den samlede klubkalender som ses på hjemmesiden
– desuden får børnene før hvert stævne / kamp et kampkort med hjem med nærmere angivelse af spillested, mødetid og sted mv.
– før andre aktiviteter, såsom ture, udleveres altid særskilt information med tilmeldingskupon

Aktivitetsniveau
– hvert kidsvolley level deltager i helst alle stævner inden for SVBK
– level 0-1-2 tages med 1 gang årligt til én dags stævne i vores svenske venskabsby Svedala
– level 3-5, evt. flere levels, skal mindst 1 gang årligt ud at rejse til weekendstævne
– alle levels deltager i vores eget weekendstævne
– vi deltager i kommunale ferieaktiviteter så meget som muligt
– vi deltager som partner med instruktører i Strandgårdskolens helhedsskole-projekt
– vi arrangerer skolestævner for 2.-8.klasse i regi af Dansk Skoleidræt

Den gode voksne
– ungdomsmedlemmerne er opdelt i afdelinger, 1 for kidsvolley, 1 for herre ungdom, 1 for dame ungdom. Organiseringen skal sikre dels at en ansvarlig voksen har overblik og personlig kontakt med alle spillere, dels at alle børnene ved præcis hvem de skal gå til, hvem deres voksne er. Desuden aflaster ordningen de unge trænere med organisationen og giver forældrene en bestemt kontakt-adresse. Vi er holdt op med at skrive 10 forskellige tlf.numre mv. på kampkort og lignende, men altså kun afdelingslederens. Ordningen sikrer desuden at én har overblikket og ansvaret for op- og nedrykningen mellem hold og levels, hvis nogen trænger til større udfordringer, eller det modsatte.

Sundt miljø
– vi arbejder videre på en sundere bod ved hjemmebanestævner i Gildbroskolen, der må fortsat godt være lidt slik og kage, men der skal være frugt og ordentligt brød med lødigt fyld
– vi arbejder videre på at etablere et egentligt klubhus, der vil blive røg- og alkoholfrit.

Børneattester
Skemaer med de lovpligtige børneattester i Det Centrale Kriminalregister indsendes rutinemæssigt via DGI’s automatiserede procedure. Ansvarlig for dette er klubsekretæren. Alle trænere, hjælpetrænere og trænerassistenter har underskrevet blanketten, som skal sikre klubben information i tilfælde af problemer.