IVB-indberetning /IVB-report

Skriv her tid og dato for din indsats.
Write here time and date for your effort.

Du kan desværre ikke selv rette en fejlindtastning.
Unfortunately you cannot yourself correct a mistake.
Lav en ny indtastning og skriv til webmaster for at få den forkerte linje fjernet.
Make a new line and write to webmaster to get the wrong line removed.

Registreringen gælder indsats ud over eget hold, fx som trænere, ledere, dommere, stævneledere osv.
The registering concerns all efforts beyond own team, eg. as coach, leader, refereee, tournament leader etc.
– se IVB-reglementet.
– see IVB-dollar rules.

IVB sidste år / last year: ivb-optjening sidste år / last year (kræver login først)

IVB i år sorteret efter dato / ivb this year sorted by date: dato / date (kræver login først).

IVB i år sorteret efter navn / ivb this year sorted by name: navn / name (kræver login først).

Vær venlig at udfylde formularen og send den til os / Please fill out the form and send it to us

* indicates required field