IVB dollar reglement

Vi driver klubben efter et frivillighedsprincip og et princip om lavest muligt fast kontingent.

Ingen trænere eller ledere får nogen form for løn.
Kontingentet dækker kun den mest nødvendige drift og indkøb af materialer til klubben.
Eller sagt med andre ord:
Vi forventer at både spillere og forældre også giver et frivilligt bidrag til arbejdet i løbet af sæsonen. Vi er især afhængig af hjælp til
* transport til stævner
* kampe og stævner på vores hjemmebaner

Til gengæld giver vi trænere og andre aktive “IVB-dollars” som de kan bruge til at kompensere eller nedsætte udgifter i forbindelse med sporten. Systemet sikrer at vi støtter dem som støtter klubben.

Eller med andre ord at der er sammenhæng mellem at yde og at nyde – at dem som gør en indsats i klubben også påskønnes for deres indsats.

IVB-dollars reglement:

1. IVB-dollars (Ishøj Volley og Beachvolley-dollars) er points som kun medlemmer af Ishøj Volley & Beachvolleyklub kan optjene.

2. IVB-dollars optjenes ved en indsats i klubben som ligger ud over eget / eller eget barns holds almindelige aktivitet. Undtaget er dermed fx holdets kontingentopkrævning, trøjevask, dommer- og sekretærtjanser i forbindelse med egne kampe, sociale arrangementer, samt opgaver med andet honorar, fx betalte dommertjanser.
Trænergerningen er omfattet af ivb-dollars.

3. Bestyrelsen fastsætter hvilke opgaver som giver IVB-dollars, og tvivl afklares hos bestyrelsens forretningsudvalg.

4. Én times opgave er lig med én IVB-dollar. Der afrundes opad til nærmeste hele timetal.

5. Systemet hviler udelukkende på selvrapportering. Har man ved en aktivitet således gjort sig fortjent til IVB-dollars, skal man skriftligt meddele timetallet til kassereren, som fører IVB-regnskabet i forbindelse med klubbens regnskab.

6. Indrapportering sker løbende på ishojvolley.dk/ivb – og det er her muligt for alle medlemmer at se optællingens status.

7. IVB-dollars kan ikke udbetales i kontanter, men anvendes i klubben som betaling for medlemmets udgifter. Trænere kan dog få udbetalt IVB-dollars mod forevisning af bilag, efter de almindelige regler for skattefrie godtgørelser i foreningslivet (sportstøj, kørsel, telefon o.m.a).

8. Dommeropgaver på hjemmebane, hvortil der kræves dommerkort, er omfattet af reglerne om IVB-dollars, med dobbelt takst. Én kamp til tre vundne sæt, takseres til 6 IVB-dollars.

9. Bestyrelsen fastsætter ved endt regnskabsår hvor meget én IVB-dollars er værd i tilskud. Denne fastlæggelse sker ud fra en overordnet vurdering af klubbens økonomiske muligheder.

10. Optjente IVB-dollars skal anvendes i det efterfølgende kalenderår. IVB-dollars, der ikke er anvendt inden denne frist, bortfalder. IVB-dollars kan kun anvendes mens man er medlem.

12. Bestyrelsen fremlægger IVB-regnskabet til den årlige generalforsamlings godkendelse.

Indført på generalforsamlingen den 5. november 2009.
Revideret af bestyrelsen 03.01.2010
Revideret af bestyrelsen 25.03.2012
Revideret af bestyrelsen 10.01.2015
Revideret af bestyrelsen 12.12.2017

Her er link til indberetning af IVB-dollars.