Frivillighed og IVB-dollars

Vi driver klubben efter et frivillighedsprincip og et princip om lavest muligt fast kontingent.

Ingen trænere eller ledere får nogen form for løn*.
Kontingentet dækker kun den mest nødvendige drift og indkøb af materialer til klubben.
Eller sagt med andre ord:
Vi forventer at både spillere og forældre også giver et frivilligt bidrag til arbejdet i løbet af sæsonen. Vi er især afhængig af hjælp til
* trøjevask
* transport til stævner
* boden ved hjemmebanestævner.

*Men til gengæld giver vi trænere og andre aktive “IVB-dollars” som de kan bruge til at kompensere eller nedsætte udgifter i forbindelse med sporten. Systemet sikrer at vi støtter dem som støtter klubben.

Se også IVB-dollars reglementet.

Indberet dine berettigede timer.