Udvalg og afdelinger

En beskrivelse af kidsvolleyafdelingens arbejde er under udarbejdelse.
Her er en beskrivelse af årgangslederne.
Nedenfor ses nogle gamle beskrivelser som kan indgå i arbejdet med den nye beskrivelse.

Ungdomsudvalg
Opgaver: Ungdomsudvalget har ansvaret for at ungdomsafdelingen fungerer optimalt. Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget varetager samarbejdet med skoler og forældre.
Udvalget arbejder med et godt idrætsmiljø for børn og for unge.
Medlemmer: Alle ungdomstrænere.
Generalforsamlingen vælger en formand – der leder ungdomsudvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Bod-udvalget
Opgaver: Bod-udvalget har ansvaret for at etablere en salgsbod i Gildbroskolens sportshal, de ca. 4 gange om året hvor vi har stævne dér.
Udvalget fastlægger varesortiment og priser og sørger for at indkøbe det nødvendige slik, mad, drikke mv.
Udvalget fastlægger i samarbejde med ungdomsudvalget datoer og tider for, hvilke holds forældre som bedes om at hjælpe i boden.
Medlemmer: Mindst 3 personer, gerne forældre til kidsvolley- og ungdomsspillere.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

En beskrivelse af mix- og motionsafdelingens arbejde er under udarbejdelse. Nedenfor ses den gamle beskrivelse af de nedlagte seniorudvalg og materialeudvalg.

Seniorudvalg
Opgaver: Seniorudvalget har ansvaret for at seniorafdelingen fungerer optimalt.
Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Medlemmer: 1 repræsentant for hvert turneringshold, senior- og mixrækker.
Generalforsamlingen vælger en formand.
Udvalget fordeler selv øvrige poster og opgaver.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

En revideret beskrivelse er under udarbejdelse. Nedenfor ses den gamle beskrivelse.

PR-udvalg
Opgaver: PR-udvalget sikrer sig at hjemmesiden er opdateret.
Udvalget sikrer sig at vi er repræsenteret i Sydkysten 1 gang om måneden.
Udvalget udformer et elektronisk nyhedsbrev.
Udvalget indsamler resultater fra holdenes stævner og kampe med henblik på denne formidling.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Klublivsudvalg

OPGAVER:

        At foreslå og deltage i afvikling af aktiviteter som opfylder klubbens ønske om at skabe en samlet klub fra yngste til ældste medlem.

        Afvikle julefest fælles for alle i december måned samt forårsfest fælles for alle i maj/Juni måned

        Komme med forslag til aktiviteter/forbedringer som får såvel nye som gamle forældre til at føle sig velkomne.

 

Udvalget skal bestå af min. 3 medlemmer og er pt.  Betina Marcussen, Anja Nielsen, Jesper Rasmussen og Henning Thomsen
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

SPONSORUDVALG 

Klubbens sponsorudvalg sammensættes af klubbens bestyrelse, eller/og eventuelle andre forældre. 

OPGAVER:

        Arbejde for at skabe kommunal opbakning for sponsorater, en kommunal fond som skaffer sponsor midler og fordeler dem til eliteklubberne.

        Udarbejde forslag og skaffe tilbud til reklamer i idrætscentret i forbindelse med Ligakampe og større stævner som tv-transmitteres

        Arbejde for at skaffe almindelige sponsorater 

Udvalget skal bestå af min. 3 medlemmer. Udvalget består pt. af Flemming Nielsen, Kirsten Larsen og Erling Böttcher

En beskrivelse af eliteafdelingens arbejde er under udarbejdelse. Nedenfor ses den gamle beskrivelse af de nedlagte seniorudvalg og materialeudvalg.

Seniorudvalg
Opgaver: Seniorudvalget har ansvaret for at seniorafdelingen fungerer optimalt.
Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Medlemmer: 1 repræsentant for hvert turneringshold, senior- og mixrækker.
Generalforsamlingen vælger en formand.
Udvalget fordeler selv øvrige poster og opgaver.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

En revideret beskrivelse af ungdomsafdelingens arbejde er under udarbejdelse. Nedenfor ses nogle gamle beskrivelser som indgår i arbejdet med den nye beskrivelse.

Ungdomsudvalg
Opgaver: Ungdomsudvalget har ansvaret for at ungdomsafdelingen fungerer optimalt. Udvalget fungerer som bindeled mellem holdene og trænere + bestyrelse.
Udvalget er ansvarlig for deltagelsen i turneringsafviklingen, herunder opfyldelsen af dommerforpligtigelser.
Udvalget er arrangør af holdenes hjemmebanestævner.
Udvalget sikrer at der er tilstrækkelige træner- og dommeruddannelsesmuligheder.
Udvalget sikrer at afdelingens medlemmer betaler kontingent og at medlemslisten er opdateret.
Udvalget varetager samarbejdet med skoler og forældre.
Udvalget arbejder med et godt idrætsmiljø for børn og for unge.
Medlemmer: Alle ungdomstrænere.
Generalforsamlingen vælger en formand – der leder ungdomsudvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Materialeudvalg
Opgaver: Materialeudvalget har ansvaret for at det nødvendige materiel til træning og kampe er til stede og benyttes hensigtsmæssigt. Det gælder f.eks.
– net / stænger / transportvogne / stillingstavler
– bolde / boldkasser / boldvogne / boldpumper / lufttrykmålere
– efter endt sæson at få indsamle og optalt alt spilletøj, og ved begyndelsen af sæsonen udlevere spilletøj og vurdere behovet for nyanskaffelser
– stævnelederkasser med PC, printer, fløjter, kamera, papir, kampskemaer mv.
Udvalget bestiller, efter bestyrelsens godkendelse, nye materialer når dette er nødvendigt.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.

Bod-udvalget
Opgaver: Bod-udvalget har ansvaret for at etablere en salgsbod i Gildbroskolens sportshal, de ca. 4 gange om året hvor vi har stævne dér.
Udvalget fastlægger varesortiment og priser og sørger for at indkøbe det nødvendige slik, mad, drikke mv.
Udvalget fastlægger i samarbejde med ungdomsudvalget datoer og tider for, hvilke holds forældre som bedes om at hjælpe i boden.
Medlemmer: Mindst 3 personer, gerne forældre til kidsvolley- og ungdomsspillere.
Generalforsamlingen vælger en formand der leder udvalgets arbejde.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.