2014 referat generalforsamling 16/3

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
16/3 2014 på VEJLEBROSKOLEN

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
3. Regnskab fremlægges og godkendes.
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
6. Valg af bestyrelse:
I lige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år: Mindst et bestyrelsesmedlem (jf. § 5 træffer generalforsamlingen beslutning om hvor mange der skal vælges)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Referent: klubsekretær
Ordstyrer: Sohaib

Ad 2. Formanden aflagde en kortberetning, somblev godkendt.

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt.

Ad 4. Kassereren fremlagde budget for 2014 – redegjorde tillige foor planerne om evt. liga deltagelse.
Kommende arrangementer: DM U14
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Godkendt

Ad 5. Ingen indkomne forslag

Ad 6. Jane Øzdemir valgt for en to årig periode’
Inger-Marie Pittoni valgt for en 2 årig periode
Sohaib genvalgt som formand med aklamation

Ad 7. Flemming Rasmussen genvalgt

Ad 8. En del snak om Årsfesten som afholdes 5/5 2014 kl. 17.30 I multisalen på Strandgårdsskolen.

Næste bestyrelsesmøde: 13/5 2014 kl. 19 i klubhuset

Vedr. Årets træner og årets forælder: Forslag til klubsekretæren senest 1/5. Herefter afstemning pr. maIL Idet året træner udelukkende vælges af forældredelen af bestyrelsen mens årets forælder vælges af hele bestyrelsen.

For referatet
Henning / klubsekretær

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *