2015 referat ekstra generalf. 13/8

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
13. August 2015.

Dagsorden:
1) Velkomst.
2) Valg af ny formand (Henning Thomsen opstiller)
3) Valg af ekstra bestyrelsesmedlem (Sohaib Ali opstiller)
4) Eventuelt.
Ordstyrer: Jesper Maack
Referent: Monica Maack

Ad 1: Formand byder velkommen. Ordstyrer og referent vælges

Ad 2: Sohaib fremlægger hvorfor han ønsker at gå af som formand. Henning stiller op som ny formand, som den eneste, og vælges uden indvendinger

Ad 3: Sohaib vælges ind i bestyrelsen

Ad 4: Erling og Henning holder hver især, en afskedstale for Sohaib.
Næste bestyrelsesmøde 30/9 -2015

For referatet
Monica