Holdopgaver seniorhold

Her er opgaver som klubben forventer at hvert
seniorhold før sæsonstart fordeler mellem holdets spillere:

1) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at indtelefonere kampresultatet til Infosport på telefon 38 38 32 11. Det skal ske samme dag for at undgå bøde for forsinket indtelefonering. Det foregår bedst ved at gøre det umiddelbart efter kampen, mens man ser på kampskemaet.

2) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at sende kampskemaet med posten.
Det skal ske samme dag – evt. efter aftale sammen med andre kampskemaer fra hjemmearrangementer i weekenden – til:
“SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby”
Nemmeste fremgangsmåde er
– at købe kuverter og frimærker til halvdelen eller hele sæsonen (husk at give kvittering til kassereren)
– at tage den frankerede og adresserede kuvert med i hallen.
– at lægge det færdige kampskema i kuverten efter kampen og finde en postkasse på hjemvejen fra hallen.
På den måde undgås at glemme det og holdet undgår bøde for for sent indsendt kampskema.

3) 1 person som ved hjemmebanekampe er ansvarlig for at betale dommerne. Dommerne er ved Danmarksseriekampe berettigede til at kræve 2 x 200 kr udbetalt i kontanter.
Men de fleste accepterer at klubbens kasserer efterfølgende overfører pengene til deres konto.
I begge tilfælde skal dommerne udfylde og underskrive en dommerafregningsblanket,
Vi bruger bare den officielle som anvendes i divisionerne og findes her:
http://www.volleyball.dk/sw8189.asp
Sørg for at have en stak blanketter på dig.
Efter kampen skal den udfyldte blanket afleveres til kassereren så hurtigt som muligt, så han kan overføre pengene, enten til din konto, eller til dommernes konto.

4) 1 person som pressemeddeler. Fra alle kampe skrives nogle linjer om kampens forløb og nogle kommentarer til kampen, til brug for pressearbejdet. Kampreferatet sendes til post@ishoejvolley.dk
senest søndag kl. 21 – hver weekend.
Det behøver ikke at være en færdig artikel, blot x antal linjer om holdets kamp.

5) 1 person som er ansvarlig for påsætning af dommere til holdets hjemmekampe. Påsætningen meddeles bestyrelsen.

6) 1 person som er ansvarlig for påsætning af sekretærer til hjemmebanekampe.

Navnene på de ansvarlige, samt dommer- og sekretærpåsætningen meddeles bestyrelsen på post@ishoejvolley – således at oplysningerne fremgår af hjemmesiden og af opgavekalenderen på hjemmesiden.

Endvidere skal alle spillere have styr på deres ID og password til medlemssiderne på hjemmesiden. Hvis man mangler skal man kontakte klubsekretæren på post@ishoejvolley.dk