Bestyrelsens arbejde

Her har bestyrelsen sine papirer.
Referaterne finder du i venstre spalte (kræver log ind)

* Standarddagsorden for bestyrelsesmøder,
* Klubsekretærens arbejdsbeskrivelse.

Bestyrelsens årskalender:

0) Kort møde efter generalforsamlingen, samme aften:
– kun ét punkt på dagsordenen: Konstituering af forretningsudvalg

1) Møde omkring 1. maj:
– trænere og fordeling af træningstider kommende sæson
– tilmeldinger til turnering kommende sæson
– planer sommerhalvår – næste sæsons opstart
– PR og reklame ved sæsonstart, herunder bladet “Idræt i Ishøj”

2) Møde omkring 1. oktober:
– efterårsplanlægning
– fastlæggelse af fælles julevolley

3) Møde senest 1. januar:
– indlevering af ansøgning om træningstider efterfølgende sæson (fristen er 1.jan)
– fastlæggelse af årsmøde i april

4) Møde senest 1. april:
– årsregnskabet
– indlevering af ansøgning om weekendtider (fristen er 31.marts)
– nærmere planlægning af årsmøde
– fastlæggelse af fælles afslutningsarrangement

—————————————–

01. – Formalia:
– ordstyrer
– referent
– godkendelse af referat
– godkendelse af dagsorden

02. Sponsorer.

03. Orientering fra Idrætsrådet

04. Haltider og lokaler.

05. Turnering, stævner, rejser, kalenderplanlægning

06. Materialer, overblik, nyanskaffelser osv.

07. Personalia: Dommere, trænere, assistenttrænere, ledere, stævneledere, årgangsledere mm.

08. Eliteafdeling / kontraktspillere.

09. Kurser og uddannelse, trænerkurser, dommmerkurser osv.

10. PR og information, hjemmesider (http://ishojvolley.dk, http://facebook.com/ishojvolley ), Sydkysten mm.

11. Sociale aktiviteter / fest / klubliv.

12. Beachvolley

13. Regnskab, budget.

14. Kommende bestyrelsesmøder.

15. Eventuelt.