PR-udvalgets arbejde

En revideret beskrivelse er under udarbejdelse. Nedenfor ses den gamle beskrivelse.

PR-udvalg
Opgaver: PR-udvalget sikrer sig at hjemmesiden er opdateret.
Udvalget sikrer sig at vi er repræsenteret i Sydkysten 1 gang om måneden.
Udvalget udformer et elektronisk nyhedsbrev.
Udvalget indsamler resultater fra holdenes stævner og kampe med henblik på denne formidling.
Medlemmer: Mindst 3 personer.
Generalforsamlingen vælger en formand.
Arbejdsform: Fastlægges af udvalget selv.