Årgangsledere

For at sikre at klubbens ungdomstrænere bruger deres tid mest muligt på børnene, vil vi indføre et system med årgangsledere. Disse årgangsledere er typisk forældre som finder glæde ved at være til sport sammen med barnet.

Årgangslederens overordnede opgave og formål er at bistå og aflaste trænerens arbejde med forældresamarbejde og organisation. Det sker typisk på tidspunkter og steder hvor man ofte vil være i forvejen i forbindelse med træning eller kampe.

Nedenfor følger en manual til de opgaver som årgangslederen kan varetage. Nærmere aftale indgås mellem træneren og årgangslederen.

1. Byde nye velkommen, medlemsregistrere og opkræve kontingent

Velkommen: Når der kommer nye børn, vil der oftest være forældre med, som har mange spørgsmål i starten. De skal vide at det er dig, de kan henvende sig til, de skal bydes velkommen og have informationer.

Medlemsregistrering: Du kender proceduren for indmeldelse via hjemmesiden og kan støtte/hjælpe til at bruge denne.

Kontingent: Du bliver orienteret fra kassereren om betaling af kontingent og følger op overfor dem som ikke har betalt. Husk at du er klubbens ansigt ud ad til så du skal være venlig, men også bestemt omkring kontingentbetaling. Du skal være parat til at hjælpe/vejlede omkring betaling af kontingent via hjemmesiden.

På hjemmesiden har vi et afsnit om vores kontingentpolitik.

2) Forældresamarbejde

Get2Coffee: Betyder at hvis der alligevel er forældre som bliver i hallen, mens barnet træner, vil vi gerne byde på en kop kaffe imens.

Kørsel: Sørge for at holdet har kørselsmulighed til stævner, og sikre at tjansen bliver fordelt mellem forældrene. På hjemmesiden kan man læse vores regler om benzinpenge.

Bod i Gildbroskolen: Betyder at vi 1 måske 2 gange om året har hjemmebanestævne i Gildbroskolen og stiller op med en bod, som forældre bemander i en vagtplan. 

3) Andre mulige opgaver

Presse-meddeler vil sige at være den som meddeler – eller får én til at meddele – til klubbens presseansvarlige hvordan det er gået ved fx weekendens stævne, eller hvis der er andre nyheder – helst i form af nogle tekstlinjer pr. e-mail inden søndag kl. 21.

Dine samarbejdspartnere er, udover de øvrige årgangsledere, klubsekretæren, trænerne og bestyrelsen.

Vi kan ikke tilbyde løn, men vi betaler gerne efter aftale udgifter i forbindelse med hvervet, fx papir, blækpatroner, porto, telefonudgifter etc.

* Du kan kopiere i Ishøj Idrætscenter, indtil 50 stk. pr. gang, og skriver i en bog at det er volleyklubben. Større opgaver får vi trykt på kommunens trykkeri, også gratis.