TC information

Link til TC-spiller samarbejdskontrakt.
Link til liste over Ishøjspillere i Talentcenteret.

Kære mulige Talentcenter-deltager og forældre

Hvis du af din træner har fået at vide at du kan indstilles til træning i Talentcenteret, kan du her nedenfor læse om, hvad det indebærer.
Kort fortalt er det Dansk Volleyball Forbunds talentarbejde. For dig er det en mulighed for at træne sammen med de bedste spillere fra andre klubber, og derigennem udvikle dig som spiller.

Klubben skal indstille dig til talentcenteret, og det gør vi kun på visse betingelser:
1) Du skal være en stabil spiller i klubregi, det vil sige at du passer din træning og dine kampe på klubholdet.
2) Du skal ikke have restancer til klubben – det vil sige skylde i kontingent eller lignende.
3) Du skal selv, i samarbejde med de øvrige talentspillere og deres forældre, sørge for transport til talenttræning.
3) Dine forældre (for under 18-årige) skal underskrive en kontrakt med klubben. Den kan læses på linket øverst på denne side. Dine forældre underskriver online ved indsende kontrakten.
4) Af samarbejdskontrakten fremgår at du som talentspiller kun kan skifte klub på visse betingelser.

Er disse betingelser opfyldt, vil Ishøj Volley til gengæld betale for din deltagelse.
Det er i øjeblikket 575 kroner pr. sæson.

Efter at dine forældre har indsendt samarbejdskontrakten, og bekræftet den via den mail, de får, sender vi din tilmelding og betaling til Talentcenteret, og så kan du starte.

Hilsen
Ishøj Volley

Du læse mere om Talentcenteret, om træningstider, kontaktpersoner mm. hos Volleyball Danmark.