TC samarbejdskontrakt

Link til liste over Ishøjspillere i Talentcenteret.
Tilbage til informationssiden om Talentcenter Ungdom

Talentspiller under 18 år

(indsendes af forældre/værge)

TC samarbejdskontrakt
* skal udfyldes
Undertegnede:

som har forældremyndigheden over denne spiller:

indgår hermed en samarbejdsaftale om talentcenter-deltagelse med

Ishøj Volley
cvr-nr. 3310 9180
Brolæggerpladsen 4, 2635 Ishøj

§ 1 Periode

Aftalen gælder indtil spilleren fylder 18 år – det vil sige indtil slutningen af den sæson, hvori spilleren fylder 18 år. Aftalen genindsendes hvert år forud for TC-sæsonen.

§ 2 Klubbens forpligtelser

Med samarbejdsaftalen forpligter klubben sig til at indstille spilleren til talentcenter-deltagelse og betale for denne deltagelse hvert år, så længe spiller og klub ønsker at spilleren skal deltage.

§ 3 Spilleres og forældres forpligtelser

Med samarbejdsaftalen anerkender spiller og forældre at Ishøj Volley investerer i et talent, og at spilleren derfor i kontraktperioden kun kan foretage klubskifte på denne betingelse: Hele det betalte beløb til talentcenter-deltagelse betales tilbage til klubben, for eksempel ved tre sæsoner er det 3 x 550 kr = 1650 kroner (2015-beløb). Reglen gælder ikke ved flytning til andre dele af landet.

Endvidere forpligter spillere og forældre sig til at overholde Talentcenterets forpligtelser med hensyn til deltagelse og afbud mm. - se link til informationsside øverst.

indsend nu - og bekræft din underskrift ved at svare på den email, du får tilsendt