Holdkasse

Tjen penge til eget hold

Ved nogle af klubbens aktiviteter er det muligt for ungdomshold at tjene penge til holdets egen pengekasse.
Pengene kan hold og træner efter eget valg anvende til formål i overensstemmelse med klubbens formål. Det kan fx være sociale aktiviteter på holdet, særlige ture osv.

1) Tilskuer-øgning
Et hold kan adoptere en ligakamp og skaffe flest mulige tilskuere til ligaholdets hjemmekampe.
Der skal være mindst 35, som ikke er involveret i kampen.
Lykkes dette, modtager holdet 10 kr pr publikummer – det vil sige at man har mindst 350 kr i kassen, hvis man har skaffet flere end 35 personer. Er der færre personer, får man ingen penge til holdet.
Tilskuertallet er den optælling som foretages af dommerne og påføres kampskemaet.

Ved sæsonstart aftaler FU med holdene hvilke hjemmekampe som kan adopteres af hvilke ungdomshold.

Baggrunden er:
Som ligaklub skal man skrive en kontrakt med Volleyballforbundet om hvor mange tilskuere der minimum skal være ved en ligakamp.
Hvis der er færre end det krævede antal skal vi betale bøde.
Der kræves 75 personer i gennemsnit over tre kampe – men spillere, dommere og hjælpere tæller 40 personer, det vi sige at der skal være 35 ’rigtige’ tilskuere i gennemsnit.

2) Bod i skolen
Det også muligt for et hold at overtage ansvaret for en bod, hvis vi har kampe i Gildbroskolen.
Overskuddet går så til holdets egen kasse. Kontakt klubsekretæren herom.