2017 DM stævneinformation

Danmarksmesterskaberne 2017 for U14

Program
Fredag
21.30 ledermøde i skolens kantine
Lørdag
8.00 opstilling til åbningsceremoni
8.05 DM åbnes af borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp
8.45 første kampe går i gang.
ca. 19.30 sidste kampe slutter
ca. 20.00 (30 min. efter sidste kamps afslutning) ledermøde i bevægelsessalen ved stævneledelsen.
Søndag
8.00 første kampe går i gang
13.00 første finaler starter i hal 2 og 3
14.15 sidste finale starter i hal 3
ca.15.00 præmieoverrækkelse og afslutningsceremoni i hal 3

Kampafvikling
Stævneledelsen befinder sig i bevægelsessalen midt i idrætscenteret.
Der spilles efter Volleyball Danmarks ungdomsreglementer, alle kampe afvikles bedst af 3 sæt. Der vil blive påsat dommere til kampene og Ishøj Volley stiller med sekretær.
Kampene i volleyball (ikke teenvolley) afvikles efter efter 22-minutter protokollen: Protokol U14-DM – Volleyball

Tasker og bagage
Da mange mennesker er i hallen og vi gerne vil have ryddet servefelter

henstiller vi til at sportstasker og anden bagage stilles i bevægelsessalen

(glassalen midt i idrætscentret hvor stævneledelsen sidder).

Holdseddel
Der skal afleveres holdseddel til stævnelederen – og hvis der i løbet af turneringen sker ændringer skal der afleveres en ny opdateret holdseddel.

Dream Team
Ved U14 DM kåres der et Dream Team for både piger og drenge.
I volleyball udpeger hver træner en spiller fra sit eget hold. Kriterier: Fightervilje, positiv indstilling, god kammerat, dygtig spiller.
I teenvolley stemmes der på tre spillere i alt.
Stemmeseddel udleveres til ledermødet lørdag aften. Stemmeseddel skal afleveres senest søndag kl. 12.30 til stævneledelsen i bevægelsessalen.

Overnatning og indkvartering
Overnatning foregår på Vejlebroskolen, Vejledalen 1, 2635 Ishøj, som ligger 1 min. gang fra hallen. Indskrivning kan ske fra fredag kl. 18.30 på skolen.
På denne side kan du se vejen fra S-toget til skolen og hallen.

Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller til at klasselokalerne og skolen behandles ordentligt. Ødelagte ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senest kl. 22.00 og man skal respektere andres behov for ro! Det forventes at der er en ansvarlig leder fra holdet på skolen eller i hallen.

Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning af hele holdet. Rygning er forbudt i hallen og på skolen.

Lokalerne bliver ikke låst, så tag værdifulde genstande med dig.
Klasseværelserne skal forlades opryddet og fejet inden kl. 10.00 søndag (godkendelse følger, I behøver ikke vente på denne).

Der er ikke bademulighed på skolen, men der kan bades i idrætscentret fra kl. 07.00.

I tilfælde af brandalarm følg den udleverede instruks (PS: Vi har været ude for at overdreven brug af deospray op i luften har udløst følerne til brandalarmen, og så SKAL alle ud i skolegården, uanset tidspunkt!)

Bespisning
Al mad bliver serveret i Vejlebroskolens kantine:
Morgenmad: kl. 07.00 – 08.00 (-søndag 9.00)
Frokost: kl. 11.00 – 13.30
Aftensmad: kl. 18.00 – 20.00
Hver klub får udleveret det betalte antal spisebilletter ved ankomsten.
Såfremt et hold ikke kan nå at spise inden for spisetiden, bedes det kontakte køkkenet med det samme.

Ledermøder
Der afholdes ledermøde fredag aften kl. 21.30 i Vejlebroskolens kantine.
Der afholdes ledermøde lørdag aften hos stævneledelsen i bevægelseshuset 30 minutter efter sidste kamps afslutning.
Ledermøderne er ikke obligatoriske, men hver har klub selv ansvaret for at være opdateret.

Haltid fredag
Der vil være mulighed for træning i hal 1 og 2 fredag aften efter kl. 19. Hvis man ønsker at bruge dette tilbud skal dette oplyses i forbindelse med tilmelding.

Spørgsmål:
Stævneleder er Ishøj Volley, telefon 2015 2635, post@ishojvolley.dk

Andre praktiske oplysninger:
* Der er ikke brusebad på skolen. Der kan tages brusebad i hallen indtil lørdag kl. 21.30 og fra søndag morgen kl. 7.
* Ved afrejse: Bagage skal sættes ind i bevægelseshallen ved stævneledelsen hvor der er opsyn.
* Vi anbefaler i øvrigt at stille bagage her undervejs i stævnet, så det ikke fylder på stole, på tilskuerpladser og i servefelter.
* Bolde må ikke tages ud af hallen, dvs. hverken til foyer, toiletter, bevægelseshal eller andre steder.