2016 DM stævneinformation

Danmarksmesterskaberne 2016 for U14

Program
Fredagb
19.00 topvolley i hal 3: 1.bronzekamp herrer Ishøj Volley vs. Hvidovre VK – gratis entré
21.30 ledermøde i kantinen
Lørdag
7.55 opstilling til åbningsceremoni
8.00 DM åbnes af borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp
8.30 første kampe går i gang.
ca. 19 sidste kampe slutter
Søndag
9.00 første kampe går i gang
14.15 første finale starter i hal 3
15.30 sidste finale starter i hal 3
ca.16.15-16.45 præmieoverrækkelse og afslutningsceremoni

Kampafvikling
Stævneledelsen befinder sig i bevægelsessalen midt i idrætscenteret.
Der spilles efter DVBF’s ungdomsreglementer, alle kampe afvikles bedst af 3 sæt. Der vil blive påsat dommere til kampene og Ishøj Volley stiller med sekretær. Holdene medbringer selv bolde til opvarmning.
Kampene afvikles efter efter 22-minutter protokollen: Protokol U14-DM – Volleyball

Opvarmning – tasker og bagage
Medbring bolde til opvarmning.
Bag hal 2 er der en lille gymnastiksal der kan bruges til opvarmning.
Da mange mennesker er i hallen og vi gerne vil have ryddet servefelter

henstiller vi til at sportstasker og anden bagage stilles i bevægelsessalen

(glassalen midt i idrætscenteret hvor stævneledelsen sidder).

Holdseddel
Der skal afleveres holdseddel til stævnelederen, hvis der i løbet af turneringen sker ændringer skal der afleveres en ny opdateret. Holdseddel kan med fordel laves via http://licens.volleyball.dk/
DVBF påsætter dommere til alle kampe. Ishøj Volley påsætter sekretærer til alle kampe.

Dream Team
Ved U14 DM kåres der et Dream Team for både piger og drenge.
I volleyball udpeger hver træner en spiller fra sit eget hold. Kriterier: Fightervilje, positiv indstilling, god kammerat, dygtig spiller.
I teenvolley stemmes der på tre spillere i alt.
Stemmeseddel udleveres til ledermødet lørdag aften. Stemmeseddel skal afleveres senest søndag kl. 12.30 til stævneledelsen i bevægelsessalen.

Overnatning og indkvartering
Overnatning foregår på Vejlebroskolen, Vejledalen 1, 2635 Ishøj, som ligger 1 min. gang fra hallen. Indskrivning kan ske fra fredag kl. 18.30 på skolen.
På denne side kan du se vejen fra S-toget til skolen og hallen.

Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller til at klasselokalerne og skolen behandles ordentligt. Ødelagte ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senest kl. 23.00 og man skal respektere andres behov for ro! Det forventes at der er en ansvarlig leder fra holdet på skolen eller i hallen.

Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning af hele holdet. Rygning er forbudt i hallen og på skolen.

Lokalerne bliver ikke låst, så tag værdifulde genstande med dig.
Klasseværelserne skal forlades opryddet, fejet og godkendt inden kl. 10.00 søndag

Der er ikke bademulighed på skolen, men der kan bades i Idrætscenteret fra kl. 07.00

I tilfælde af brandalarm følg den udleverede instruks (PS: Vi har været ude for at overdreven brug af deospray op i luften har udløst følerne til brandalarmen)

Bespisning
Al mad bliver serveret i Vejlebroskolens kantine:
Morgenmad: kl. 07.00 – 08.15 (-9.00 søndag)
Frokost: kl. 11.00 – 13.30
Aftensmad: kl. 18.00 – 20.00
Hver klub får udleveret det betalte antal spisebilletter ved ankomsten.
Såfremt et hold ikke kan nå at spise inden for spisetiden, bedes det kontakte køkkenet med det samme.

Ledermøder
Der afholdes uformelt, ikke-obligatorisk, ledermøde fredag aften kl. 21.30 i Vejlebroskolens kantine.
Der afholdes obligatorisk ledermøde lørdag kl. 21.00 i Vejlebroskolens kantine.

Haltid fredag
Der vil være mulighed for træning i hal 1 og 2 fredag aften. Hvis man ønsker at bruge dette tilbud skal dette oplyses i forbindelse med tilmelding.

Spørgsmål:
Stævneleder er DVBF:
DVBF Sekretariatet v. Rasmus Kjeldberg, 28 26 45 20 , rkj@volleyball.dk

Praktisk arrangør er Ishøj Volley, v. Henning Thomsen 25 17 13 12, post@ishojvolley.dk

Andre praktiske oplysninger:
* Der er ikke brusebad på skolen. Der kan tages brusebad i hallen indtil lørdag kl. 21.30 og fra søndag morgen kl. 7.
* Ved afrejse: Bagage skal sættes ind i bevægelseshallen ved stævneledelsen hvor der er opsyn.
* Vi anbefaler i øvrigt at stille bagage her undervejs i stævnet, så det ikke fylder ved tilskuerpladser og servefelter.
* Bolde må ikke tages ud af hallen, dvs. hverken til foyer, toiletter, bevægelseshal eller andre steder.