DM 2014 stævneinformation

Danmarksmesterskaberne 2014 for U14 – stævneinformation

Her er en gå-vejledning for dem der skal gå de 650 meter fra Ishøj Station til skolen.

Program
Lørdag
8.10 opstilling til åbningsceremoni
8.15 DM åbnes af borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp
8.45 første kampe går i gang.
ca. 19 sidste kampe slutter
Søndag
9.00 første kampe går i gang
14.00 finaler starter i hal 3
15.45-16.30 præmieoverrækkelse og afslutningsceremoni

Kampafvikling
Der spilles efter DVBF’s ungdomsreglementer, alle kampe afvikles bedst af 3 sæt. Der vil blive påsat dommere til kampene og Ishøj Volley stiller med sekretær. Holdene medbringer selv bolde til opvarmning.
HAL 1 = bane 2 – 3 – 4 (bane 4 nærmest p-pladsen)
HAL 2 = bane 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (bane 5 nærmest café) – her er teenvolley
HAL 3 = bane 1

Holdseddel
Der skal afleveres holdseddel til stævnelederen, hvis der i løbet af turneringen sker ændringer skal der afleveres en ny opdateret. Holdseddel kan med fordel laves via http://licens.volleyball.dk/
DVBF påsætter dommere til alle kampe

Dream Team
Ved U14 DM kåres der et Dream Team for både piger og drenge.
I volleyball udpeger hver træner en spiller fra sit eget hold. Kriterier: Fightervilje, positiv indstilling, god kammerat, dygtig spiller.
I teenvolley stemmes der på tre spillere i alt.
Stemmeseddel udleveres til ledermødet lørdag aften. Stemmeseddel skal afleveres senest kl. 12.30 til stævneledelsen i bevægelsessalen.

Overnatning og indkvartering
Overnatning foregår på Vejlebroskolen, Vejledalen 1, 2635 Ishøj, som ligger 1 min. gang fra hallen. Indskrivning kan ske fra fredag kl. 19.00 på skolen.
På denne side kan du se vejen fra S-toget til skolen og hallen.

Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller selvfølgelig til at klasselokalerne og skolen behandles ordentligt. Ødelagte ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senest kl. 23.00 og man skal respektere andres behov for ro! Det forventes at der er en ansvarlig leder fra holdet på skolen eller i hallen.

Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning af hele holdet. Rygning er forbudt i hallen og på skolen.

Lokalerne bliver ikke låst, så tag værdifulde genstande med dig.
Tjek for en sikkerheds skyld at vi også i dit soverum har sat Gaffa-tape på lysfølerne, ellers tænder lyset om natten når I bevæger jer! I kan låne rullen med Gaffa-tape hos stævneledelsen.

Klasseværelserne skal forlades opryddet, fejet og godkendt inden kl. 10.00 søndag

Der er ikke bademulighed på skolen, men der kan bades i Idrætscenteret fra kl. 07.00

Bespisning
Al mad bliver serveret i Vejlebroskolens kantine:
Morgenmad: kl. 07.00 – 08.15 (-9.00 søndag)
Frokost: kl. 11.00 – 13.30
Aftensmad: kl. 18.00 – 20.00
Hver klub får udleveret det betalte antal spisebilletter ved ankomsten.

Ledermøder
Der afholdes ledermøde fredag kl. 21.00 i Vejlebroskolens kantine.
Der afholdes ledermøde lørdag kl. 21.00 i Vejlebroskolens kantine. Alle hold skal holde sig
informeret om alle forhold og tidsfrister ved mesterskabet, fx ved deltagelse i ledermøderne
fredag og lørdag aften.

Haltid fredag
Der vil være mulighed for træning i hallen fredag aften. Hvis man ønsker at bruge dette tilbud skal dette oplyses i forbindelse med tilmelding.

Rygning
Er forbudt i hallen og på skolen.

Spørgsmål:
Ishøj Volley, v. Henning Thomsen 25 17 13 12, post@ishojvolley.dk
DVBF Sekretariatet v. Henrik Petersen 28 87 16 01, hep@volleyball.dk

PS: Kig ind efter stævnet og se fotogalleri fra DM.

Andre praktiske oplysninger:
* Der er ikke brusebad på skolen. Der kan tages brusebad i hallen indtil lørdag kl. 21.30 og fra søndag morgen kl. 7.
* Ved afrejse: Bagage skal sættes ind i bevægelseshallen ved stævneledelsen hvor der er opsyn.
* Vi anbefaler i øvrigt at stille bagage her undervejs i stævnet, så det ikke fylder ved tilskuerpladser og servefelter.
* Bolde må ikke tages ud af hallen, dvs. hverken til foyer, toiletter, bevægelseshal eller andre steder.