Benzinpenge

ENGLISH VERSION BELOW

Vi opkræver og betaler benzinpenge, FORDI:

1. Vi vil gerne have holdmedlemmer og forældre til selv at køre, når holdene skal ud til kamp. Det er både hurtigere og billigere end offentlig transport.

2. Spillerne må gerne forstå at det ikke er gratis at køre i biler. Det koster også noget, selv om det ikke er så dyrt som en tog- eller busbillet.

3. Med vore dages benzinpriser er det rimeligt at kørende får betalt benzinen.

4. Benzinpengene sikrer at nogle ikke holder op med at køre, hvis de bliver bedt en ekstra gang. På hold, hvor nogle bestemte kører meget, skal disse – udover deres tid og opbakning – ikke også betale ekstra af egen lomme for at køre.

5. På nogle hold er der en del spillere, som ikke har mulighed for at køre eller skaffe kørsel. Hvis vi ikke havde benzinpenge, ville det reelt kun være dem som kørte som betalte for at komme ud til kampene, mens andre slap helt gratis.

6. Vores ordning skal være enkel og ubureaukratisk. Vi har derfor et system, hvor ind- og udbetaling er overstået og ude af verden samme dag, så ingen skal føre længerevarende regnskaber.

Se her et eksempel på hvordan benzinpenge-delingen regnes ud

We collect and pay the petrol money BECAUSE:

1. We want team members or parents to drive when they go to games outside Ishøj. It’s faster and cheaper than public transport.

2. Players should understand that it’s not free of costs to go by car. It has also costs, even if it’s not as expensive as a train or bus ticket.

3. With today’s petrol prices it’s fair that the drivers get money for their costs.

4. The petrol money ensures that drivers are not stopping to drive if they are asked many times. In teams where some are driving a lot, these drivers shouldn’t pay extra on top of their time and support.

5. In some teams, many players cannot provide car transport. If we didn’t have the petrol money system, it would only be those few with a car who had to pay everything.

6. Our system should be simple and unbureaucratic. Therefore, we have a system where pay-in and pay-out is fixed on the same day without any long-term accounts.

Click here for an exact example on how you do.