Kampe/stævner

Vi deltager i så mange stævner som muligt. Både fordi det er sjovt, men også fordi spillerne lærer meget mere spil ved et stævne end ved almindelig træning.

Overblik over aktiviteterne finder man her på siderne – se i venstre spalte under “klubkalender” og “kommende aktiviteter”.
Hvert holds samlede program findes under informationen om det enkelte hold.

Kampe fremfor træning
Vi bliver ofte spurgt, hvorfor de mindste ikke træner mere end én gang om ugen. Vi svarer som det er: Det er ikke vigtigt – i hvert fald ikke for deres idrætslige niveau. Vi synes kun det er godt at børnene har tid og overskud til at prøve lidt forskelligt, i stedet for kun at fokusere på en enkelt idræt, som de så måske bliver kørt træt i alt for tidligt.
Til gengæld finder vi det meget vigtigt at børnene kommer med ud til stævnerne. Et enkelt stævne svarer til mange ganges træning i udbytte, og desuden er det sjovt og spændende at møde andre hold.
Når det er sagt har alle lov til at træne mere end én gang om ugen, hvis de har tid og lyst
…..og fra ca. 5.-6. klasse må de meget gerne!

Halvårsplan + kampkort
I september og i januar får alle spillere en halvårsplan over kommende kampe og stævner – med en svarkupon, hvor hver spillers forældre bedes krydse af, hvornår spilleren kan deltage og hvornår familien kan tilbyde kørsel.

Det er ‘livsvigtigt’ at vi får svar på denne halvårsplan, da det er ud fra disse svar, vi tilmelder hold til stævner og planlægger kørslen.

Herudover vil der til kidsvolleyspillere blive givet et kampkort med hjem, med nærmere angivelse af afgangstidspunkt og afslutningstidspunkt.

Andre hold får disse oplysninger direkte her fra hjemmesiden.

Bemærk:
Hvis der er uoverensstemmelse mellem halvårsplan og kampkortets oplysninger, er det altid kampkortets nyeste oplysninger der gælder, selv om vi prøver at oplyse så detaljeret som muligt allerede på halvårsplanen.
Ligeledes vil der ved ture og andre arrangementer komme mere detaljerede invitationer med tilhørende svarkupon.