God træneradfærd til kidsvolleykampe

Fra Dansk Volleyball Forbund:

Som træner er det altid dit ansvar at være medvirkende til at kampe og stævner bliver afviklet i en god og positiv atmosfære.

Hvis der er noget praktisk, som ikke er på plads, så tilbyd din hjælp.

Som træner skal du være med til at skabe fairplay. Det betyder at du skal stoppe dine spillere med det samme hvis de generer modstanderen, taler nedsættende om andre, kommenterer dommerens kendelser, kritiserer holdkammeraterne etc. Desuden skal du sørge for at lære børnene at sige tak for kampen til både modstandere og dommer.

Skal I spille mod et hold med en ny træner eller en uerfaren forælder som coach så præsentér dig før kampen og vær åben, positiv og klar med råd og vejledning.

Vær positiv og konstruktiv i din kritik af dine spillere.
Ros, giv ideer og muligheder frem for kritik. Husk at godt humør også smitter.

Som træner er det dit ansvar at forældre, der er med til kamp, opholder sig på tilskuerplads/stolerækker uden for banen.

Som træner er det dit ansvar at gøre forældrene opmærksomme på Kidsvolleys værdier og de 10 gode råd til forældreadfærd. Forklar dine spilleres forældre om reglerne, så vi undgår unødvendig brok.

De andre holds trænere er dine kollegaer. De kan have andre holdninger eller ideer end dig selv. Respektér dem og kommunikér i en konstruktiv dialog. Det kunne også være at du kunne lære noget af dem.

På level 0-2 er det en god idé at tage en snak med modstanderens træner før kampen og fortælle om der er specielle forhold for nogen af dine spillere, og hvordan du vil dømme dem døde. Respektér at den anden træner har en anden linje, men stå samtidig fast ved din egen.

Kommentér og påvirk aldrig en Kidsdommers kendelser. Stør og ros, det bliver jo også dine spilleres tur til at være dommere. Vær selv fair og hjælp med linjer osv. Tag gerne en efterfølgende snak med den voksne, der står bag Kidsdommeren, om hans eller hendes ansvar.

Husk at spillernes udvikling er vigtigere end om en kamp er vundet eller tabt. Læg derfor også vægt på børnenes udvikling af samarbejdsevner og overblik.

Vær opmærksom på at børnene også kan lære noget af at tabe en kamp. Det er godt at lære børnene hvorledes de skal begå sig når de taber.